OFERTA - PRZYWÓDZTWOMistrzowska Robota

Czas trwania: 4 moduły x 2 dni (po 8h dziennie)

O szkoleniu:

Obecnie kompetencje menedżera niższego szczebla zarządzania wyznacza nie tylko jego przełożony czy też zarząd firmy, ale także dynamicznie zmieniający się rynek.

W realiach rynkowych XXI wieku menedżer musi skutecznie motywować podwładnych do wydajnej pracy i gwarantować firmie planowany rozwój. Jego zadaniem jest także dbałość o interesy firmy, ale też o podwładnych. Postawa menedżera powinna być wzorem dla zespołu i przykładem do naśladowania dla podwładnych.

Profil uczestnika:

Projekt szkoleniowy jest skierowany do liderów zespołów, brygadzistów, mistrzów, kierowników i dyrektorów w firmach produkcyjnych, budowlanych i logistycznych.

Cele szkolenia:

 • uświadomienie roli menedżera w zespole w czasach ostrej konkurencji rynkowej obecnie i w latach kolejnych;
 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy w obszarze zasad skutecznego zarządzania zespołem produkcyjnym;
 • przepracowanie wszystkich 11 funkcji skutecznego zarządzania niezbędnych do pełnienia roli skutecznego szefa zespołu;
 • pokazanie błędów najczęściej popełnianych przez menedżerów zespołów produkcyjnych  oraz metod eliminacji tych błędów;
 • połączenie zarządzania twardego (na poziomie operacyjnym) z zarządzaniem miękkim (psychologiczny wpływ na członków własnego zespołu)
 • dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi skutecznego zarządzania pracownikami.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Metodologia:

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest realizowane wyłącznie w formule warsztatowej. Wsad merytoryczny (w formie krótkich wykładów) zawsze osadzony jest w realiach konkretnych sytuacji zawodowych. Ulubioną metodą pracy szkoleniowej są analizy przypadków (Case Studies), które są kopią rzeczywistych, trudnych sytuacji zmuszających do intelektualnego wysiłku. Autorami Case Studies są trener i/lub uczestnicy szkolenia. Zadania i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia zawsze nakierowane są na praktykę, cele i KPI’s. Analizujemy wszystkie newralgiczne obszary pracy menedżerów zespołów produkcyjnych, które mają wpływ na skuteczność pracy tych zespołów. Szkolenie jest zawsze skutecznym forum wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz w grupie uczestnicy + trener. Moderowane dyskusje natomiast odkrywają zazwyczaj wszystkie „bolączki” uczestników, wskazując kierunki niezbędnych zmian w organizacji oraz obszary do rozwoju uczestników. Każde szkolenie kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) stworzonego przez każdego uczestnika.

Korzyści:

 • podniesiemy poziom świadomości menedżerów, wskazując potrzebne zmiany w obszarze posiadanej wiedzy, umiejętności jakie posiadają oraz przyjmowanych przez nich postaw;
 • przeanalizujemy oraz rozwiniemy te kompetencje, które wpływają na wyniki zespołu;
 • przygotujemy menedżerów na większe wyzwania zawodowe, których nie można zrealizować  bez wzrostu zaangażowania zespołów;
 • dowartościujemy uczestników, wskazując ich rolę i znaczenie w swojej organizacji;
 • przekonamy uczestników, że warto stosować narzędzia wypracowane w trakcie tego szkolenia;
 • dodamy im pewności siebie w obszarze zarządzania ludźmi z użyciem nowych zasad/narzędzi;
 • przekonamy uczestników, że warto inwestować we własny rozwój.

Opcje dodatkowe:

 • Sesja „follow up” – utrwalenie efektów szkolenia.
  Przepracowanie podczas 1 sesji szkoleniowej trudności, z jakimi w praktyce spotkali uczestnicy szkolenia na etapie wdrażania wypracowanych narzędzi.
 • Zadania wdrożeniowe w postaci Case Studies.
  Opracowanie przez Uczestników strategii przeprowadzenia trudnych negocjacji. Opisane w Case Studies trudne sytuacje wymagają podejmowana decyzji menedżerskich i zastosowania dedykowanych narzędzi służących skutecznemu zarządzaniu zespołem.
 • E-coaching.
  Po szkoleniu uczestnicy mają prawo przez 3 m-ce kontaktować się z trenerem mailowo (lub opcjonalnie telefonicznie) w celu uzyskania wsparcia w zarządzaniu na poziomie operacyjnym.

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIATematy, które poruszamy

 • Rola i znaczenie menedżera produkcji w strukturze zespołu produkcyjnego oraz wpływ na skuteczność wydajności zespołów i pozycję firmy na rynku.
 • Postawa lidera i autorytet szefa zespołu produkcyjnego.
 • Właściwa informacja zwrotna – podstawa skutecznego zarządzania każdego menedżera.
 • Skuteczna komunikacja na usługach skutecznego szefa zespołu produkcyjnego.
 • Psychologia na usługach skutecznego menedżera, czyli asertywność, empatia oraz wiele innych narzędzi.
 • Poziom motywacji zespołu/załogi i jej wpływ na skuteczność i wydajność pracowników.
 • Organizacja pracy, wyznaczanie i delegowanie zadań/uprawnień.
 • Decyzyjność i odpowiedzialność – kluczowe funkcje mające wpływ na skuteczność procesów produkcyjnych.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w załodze produkcyjnej.
 • Sztuka rozwiązywania sporów i konfliktów w zespołach firm produkcyjnych.
 • Zarządzanie czasem, planowanie i priorytety w pracy lidera/brygadzisty.
 • Kultura zarządzania oparta na pozytywnych ludzkich wartościach.
 • Awans wewnętrzny – szanse i zagrożenia dla menedżera, zespołu i firm.
 • Różnice pokoleniowe w składzie kadry menedżerskiej.
 • IPR. Indywidualny plan rozwoju kompetencji negocjacyjnych spisany przez każdego uczestnika.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Szkolenia & CoachingKey Training
  Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób podejmiesz pierwszy kontakt - zrób tak, jak lubisz najbardziej!
  Tu jesteśmyGdzie nas znajdziesz?
  https://keytraining.pl/wp-content/uploads/2021/08/warszawa-map.png
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  NIP: 762 145 58 35
  REGON: 145218229
  Nasze social-mediaZaobserwuj nas
  Kliknij na ikonkę poniżej i sprawdź nasze profile w social-media.
  Opinie o nas
  Szkolenia & CoachingKey Training
  Podejmij pierwszy krok w sposób, który lubisz najbardziej!
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  Social MediaZaobserwuj nas
  Wejdź w poniższe ikonki i sprawdź nasze profile w social-media.