OFERTA - NARZĘDZIA BADAWCZEBadanie Thomas

Thomas PPA® Analiza Profilu Osobowego / Stylów Zachowania – pozwala poznać
potencjał osobowy, styl działania pracowników.

Jest to test behawioralny, ipsatywny – czyli bazujący ta tym, jak osoba sama
postrzega swoje zachowanie, a co za tym idzie, niewartościujący. Celem analizy jest
sprawdzenie jakie predyspozycje wynikają z preferowanego stylu omawianej osoby i
w jakim stopniu ten styl dopasowany jest do wymogów stanowiska, zespołu, lub też
kultury organizacyjnej.

Jest prostym, szybkim i rzetelnym narzędziem wspomagającym podejmowanie
właściwych decyzji w wielu obszarach zarządzania personelem. Służy rozwojowi
firmy poprzez określenie potencjału i optymalne dopasowanie zasobów ludzkich do
wymagań stanowiska pracy.

 • Korzyści
 • Zakres wsparcia
 • Menedżerowie definiują narzędzia Thomas jako najbardziej przyjazną metodologię w obszarze narzędzi badawczych.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie motywowania pracowników oraz kierowania nimi w taki sposób, aby osiągali jak najlepsze wyniki indywidualne i zespołowe,
 • Racjonalizacja kosztów zatrudnienia pracowników,
 • Możliwość wykorzystania jednego systemu w różnych obszarach zarządzania personelem,
 • Zmniejszenie ryzyka błędów w podejmowaniu decyzji personalnych,
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników.

W skład zamówionej konsultacji wchodzi:

 • Przesłanie zaproszeń do wykonania analiz w systemie online i przeprowadzenie badania dla wskazanych kandydatów;
 • Analiza wyników i przedstawienie ich w formie obszernych raportów opisowych dla Zlecającego (organizacji);
 • Ustna i / lub pisemna informacja zwrotna dla osób analizowanych (zoom / telefon);
 • Rozmowa podsumowująca wyniki kandydatów ze Zleceniodawcą (telefon / Zoom).

BADANIE THOMASObszary wykorzystania testów psychometrycznych

 • Rekrutacja kandydatów do pracy – wskazanie najlepszego kandydata na dane stanowisko (rekrutacja zewnętrzna lub wewnętrzna).
 • Opracowanie analizy stanowiska pracy – określenie wymagań stawianych na stanowisku pracy z punktu widzenia potrzeb firmy.
 • Analiza potencjału pracownika – opis predyspozycji osobowych. Pokazuje najbardziej naturalny proces działania analizowanej osoby. Ponadto daje informacje o ewentualnych modyfikacjach zachowania w aktualnej sytuacji zawodowej oraz prawdopodobnych reakcjach w obliczu silnej presji.
 • Rozmowy okresowe/ rozwojowe – umożliwia poznanie możliwości i ograniczeń pracowników, efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych – określa cechy i umiejętności pracownika, które będą rozwijane przez specjalistyczne kursy lub szkolenia.
 • Coaching – wskazuje dobór efektywnej strategii zarządzania, komunikowania i motywowania w relacji przełożony – podwładny.
 • Określenie powodów niskiej wydajności pracy.
 • Analiza czynników motywujących – określa potrzeby, oczekiwania i motywację
  pozafinansową oraz czynniki działające demotywująco na pracownika.
 • Konfliktowość w stosunkach międzyludzkich – identyfikacja źródeł konfliktów wynikających z różnic interpersonalnych.
 • Dobór pracowników w zespole / analiza zespołu – tworzenie zespołu pod kątem racjonalnego działania na zasadzie uzupełniania się, a nie nadmiaru lub braku kompetencji.
 • Określenie profilu kierownictwa firmy – opisuje styl kierowania lub zarządzania poszczególnych menedżerów i ich wzajemne dopasowanie. Analiza usprawnia wewnętrzne kontakty w firmie.
 • Określenie indywidualnego stylu kierowania i zarządzania – każdy menedżer może określić swoje silne strony oraz obszary wymagające doskonalenia.
 • Określenie zachowania w sytuacji pod presją – sposób postępowania w obliczu spadku efektywności spowodowanego silną presją.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Szkolenia & CoachingKey Training
  Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób podejmiesz pierwszy kontakt - zrób tak, jak lubisz najbardziej!
  Tu jesteśmyGdzie nas znajdziesz?
  https://keytraining.pl/wp-content/uploads/2021/08/warszawa-map.png
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  NIP: 762 145 58 35
  REGON: 145218229
  Nasze social-mediaZaobserwuj nas
  Kliknij na ikonkę poniżej i sprawdź nasze profile w social-media.
  Opinie o nas
  Szkolenia & CoachingKey Training
  Podejmij pierwszy krok w sposób, który lubisz najbardziej!
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  Social MediaZaobserwuj nas
  Wejdź w poniższe ikonki i sprawdź nasze profile w social-media.