Członek Zarządu Instytutu Analiz Budowlanych INABPaweł Zejer

Członek Zarządu Instytutu Analiz Budowlanych INAB. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), oraz rozjemca z listy krajowej FIDIC/SIDiR. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA). Od wielu lat poświęca dużą uwagę szkoleniom dzieląc się zdobytym doświadczeniem i wiedzą.

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Certyfikowany trener z listy SIDiR.

Jest „ambasadorem” metody BVA (Best Value Aproach), której twórcą jest dr. Dean Kashiwagi. W 2019 roku ukończył kurs „Train the Trainers” i jako jedyna osoba z Polski uzyskał Certyfikat A.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, ocenie wpływu przeszkód w realizacji inwestycji na termin realizacji robót. Jest współautorem odpowiedzialnym za opracowanie metodyki analizy, ponad 15 opinii w tym zakresie. Opinie w opracowaniu, których brał udział lub nimi kierował dotyczyły: obiektów kubaturowych (biurowce, obiekty komercyjne) oraz inwestycji infrastrukturalnych (drogowych, kolejowych, morskich oraz lotniczych).

https://keytraining.pl/wp-content/uploads/2021/09/Pawel-Zejer.jpg

Trener, Kierownik ProjektuPaweł Zejer

SIŁA UMYSŁUEkspert biznesu

Przekazuje swoją bogatą wiedzę w sposób uporządkowany, praktyczny, podaje mnóstwo przykładów, chętnie dzieli się własnym nieocenionym doświadczeniem i jest w tym wszystkim bardzo skuteczny.
  • Prowadzi szkolenia
  • Przebyte Szkolenia

• BVA (Best Value Approach) – jako jedyna osoba w Polsce posiadam certyfikat A potwierdzający szkolenie TTT oraz przygotowanie do prowadzenia projektów zgodnie z metodą BVA. Certyfikat jest wydany przez twórcę BVA Deana Kashiwagi PhD. P.E. (Kashiwagi Solution Group Inc.)
• Zarządzanie projektami i kontraktami w budownictwie w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
• Budowanie harmonogramów realizacji projektów/kontraktów
• Analizy harmonogramów z wyznaczaniem wpływu przeszkód na terminy realizacji umów
• Metody rozliczania kontraktów
• Zarządzanie sporami i ich rozstrzyganie
• Zarządzanie projektami według metodyki PCM („project cycle management”)

• TTT w BVA, Arizona – Kurs „Train the trainer” zakończony egzaminem i certyfikatem A
• BVA, Arizona – Kurs BVA zakończony egzaminem i certyfikatem B+
• Construction Quality Management for Contractors, U.S Army Corps of Engineers
• Szkolenie dla mediatorów Ośrodka Mediacji przy SIDiR w zakresie technik mediacyjnych i aspektów mediacji
• Złota Książka FIDIC a inwestycjach realizowanych jako partnerstwo publiczno – prywatne. SIDiR.
• Orzeczenia w postępowaniu rozjemczym i arbitrażowym. Skład sądu polubownego – arbitrzy, rozjemcy. SIDiR.
• International Dispute Adjudication & Arbitration Seminar pod auspicjami BRBF
• Aspekty finansowe projektu
• Komunikacja I praca zespołowa w projekcie
• Metodyka Project Management
• Primavera Project Planner, Basic Course
• Prawne aspekty umów
• Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Aspects of management, supervision and accounting of projects co-financed from the cohesion fund

Szkolenia & CoachingKey Training
Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób podejmiesz pierwszy kontakt - zrób tak, jak lubisz najbardziej!
Tu jesteśmyGdzie nas znajdziesz?
https://keytraining.pl/wp-content/uploads/2021/08/warszawa-map.png
ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
NIP: 762 145 58 35
REGON: 145218229
Nasze social-mediaZaobserwuj nas
Kliknij na ikonkę poniżej i sprawdź nasze profile w social-media.
Opinie o nas
Szkolenia & CoachingKey Training
Podejmij pierwszy krok w sposób, który lubisz najbardziej!
ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
Social MediaZaobserwuj nas
Wejdź w poniższe ikonki i sprawdź nasze profile w social-media.