OFERTA - NEGOCJACJENegocjacje zakupowe - poziom podstawowy

Czas trwania: 2 dni (łącznie 10-14h)

Metodologia:

Szkolenie ma charakter praktyczny i interaktywny. Oznacza to, że uczestnicy poznają techniki, strategie i sposób w oparciu o omówienie i prezentacje trenera a następnie trenują pokazane sposoby działania w trakcie symulacji negocjacji bazujących na rzeczywistych przykładach z codziennej praktyki zawodowej.

Każdy z uczestników otrzymuje od trenera i pozostałych członków grupy korygujące informacje zwrotne dotyczące ich sposobu negocjowania.

Szkolenie to pozwala na nabycie szerokiego i uniwersalnego wachlarza umiejętności ważnych z punktu widzenia prowadzenia efektywnych negocjacji zakupowych.

Uczestnicy nabędą umiejętność posługiwania się jasną strukturą prowadzenia skutecznych negocjacji zakupowych z podwykonawcami/dostawcami, wzbogaconą o konkretne techniki i sposoby oddziaływania na drugą stronę na różnych etapach negocjacji, a jednocześnie opanują umiejętność skuteczne finalizowanie negocjacji na optymalnym poziomie z punktu widzenia firmy i ograniczeń budżetowych.

Cele Szkolenia:

Celem tego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w takie instrumentarium negocjacji zakupowych, które poszerzy znacząco ich warsztat i zwiększy ich efektywność w przyszłych negocjacjach:

 • Opanowanie przez uczestników umiejętności rozmów z dostawcami oraz podwykonawcami na takim poziomie, że są w stanie kończyć negocjacje zakupowe z danym partnerem na poziomie zbliżonym do pożądanego z punktu widzenia firmy i budżetu poziomie.
 • Przedstawienie uczestnikom narzędzi rozpoznawania preferowanych przez dostawców i podwykonawców sposobów komunikacji i prowadzenia negocjacji.
 • Rozpoznawanie blefów oraz innych technik stosowanych przez dostawców i podwykonawców. Opanowanie właściwych reakcji negocjatorów na gry i triki stosowane przez drugą stronę.
 • Posługiwanie się przez uczestników szkolenia taką procedurą prowadzenia rozmów, stosowania strategii, technik oraz kolejnych kroków negocjacjach, aby znacząco zwiększać prawdopodobieństwo kończenia rozmów z pozytywnym rezultatem.
 • Praktyczne (za pomocą symulacji z życia zawodowego) zapoznanie uczestników z efektywnymi środkami komunikacji z partnerami i technikami negocjacyjnymi w zmiennych układach negocjacyjnych i przy różnych warunkach wyjściowych stron.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SKRÓCONY PROGRAM SZKOLENIATematy, które poruszamy

 • Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – typy osobowości:
  • Typy osobowości i ich charakterystyki z punktu widzenia ich wpływu na struktur i przebieg negocjacji
  • Zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z tych typów i ich szczegółowa analiza porównawcza
  • Punkty odniesienia i charakterystyczne reakcje w kontaktach z innymi osobami
  • Konstrukcje i konteksty wypowiedzi, przejawiające się preferowaniem określonego słownictwa, stosowanego w trakcie negocjacji przez poszczególne typy osobowości
 • Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – sposób komunikacji
  interpersonalnej:

  • Podstawowe wymiary sposobów komunikacyjnych: słownictwo, intonacja, body language i przestrzeń osobista
  • Charakterystyczne zachowana i podejście do: ludzi, zadań, problemów i stresu
  • Silne strony i źródła problemów w komunikacji ze strony kupującego przy poszczególnych stylach
  • Autodiagnoza własnego stylu komunikacji i jego odniesienie, szczególnie w kierunku dostosowania zasobu leksykalnego, do partnerów stołu negocjacyjnego, reprezentujących inne style komunikacji w trakcie rzeczywistych sytuacji negocjacyjnych
 • Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego – styl negocjowania:
  • Podstawowe wymiary stylów negocjowania
  • Założenia podstawowe i wyrażenia charakterystyczne dla każdego z nich
  • Rozpoznanie własnych preferencji odnośnie sposobu prowadzenia negocjacji i ich analiza w kontekście podobieństw i różnić występujących w stosunku do stylów prezentowanych przez innych negocjatorów
  • Wskazówki do prowadzenia negocjacji mające na celu podniesienie efektywności sposobu ich prowadzenia i narzędzia temu służące
 • Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych:
  • Sztuka aktywnego słuchania
  • Techniki zadawanie pytań i ich funkcje w procesie negocjacji
  • Zastosowanie odzwierciedlenia i parafrazy
  • Rzeczowa komunikacja słowna i sposoby racjonalnej argumentacji
  • Przeciek werbalny i niewerbalny – interpretacja sygnałów czyli jak czytać „między wierszami”
  • Zawartość informacyjna „języka ciała” i narzędzia obserwacji niespójności w przekazie słownym i zachowaniach niewerbalnych negocjatora – ich konsekwencje podczas negocjacji
  • Oddziaływanie zasobem leksykalnym, składnią, emisją głosu, mową ciała na drugą stronę stołu negocjacyjnego
 • Narzędzia asertywnego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej
  • Autodiagnoza własnego poziomu asertywności w trudnych sytuacjach negocjacyjnych i feedback w zakresie wskazania kierunków zmian lub obszarów rozwoju celem jego podniesienia na wyższy poziom
  • Prawa asertywności w negocjacjach w trudnych sytuacjach
  • Sytuacje oporu drugiej stołu negocjacyjnego, jak sztywność negocjacyjna i zasady przeciwdziałania im ze strony kupującego
  • Zasady przeciwdziałania próbom manipulacji lub blefu ze strony sprzedającego
  • Zasady radzenie sobie z niezdecydowanymi, emocjonalnymi, nieprzygotowanymi chaotycznymi lub agresywnymi negocjatorami
  • Asertywne komunikaty: „ja”, „przecież” i asertywne odraczanie
  • Asertywne eksponowanie swoich oczekiwań
  • Asertywna reakcja na lekceważącą, napastliwą, agresywną postawę partnera negocjacyjnego
  • Zachowywanie dystansu emocjonalnego
  • Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej poprzez: spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji, zarządzanie emocjami i ich świadome wykorzystanie podczas negocjacji, sposoby kontroli własnych emocji wpływanie na emocje drugiej strony
  • Metody radzenia sobie z konfliktem i impasem
 • Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków

Harmonogram szkolenia bezpośredniego:

Dzień 1 – godz. 9.00 – godz.16.00 (w tym przerwy)
Dzień 2  – godz. 9.00 – godz.16.00 (w tym przerwy)
Uwaga: liczba uczestników nie może przekraczać 12 osób, optymalna liczba uczestników to 8 osób

Harmonogram szkolenia online:

Dzień 1 – godz. 9.00 – godz.14.00 (w tym przerwy)
Dzień 2  – godz. 9.00 – godz.14.00 (w tym przerwy)
Uwaga: liczba uczestników nie może przekraczać 8 osób, optymalna liczba uczestników grupy to 4 osoby.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Szkolenia & CoachingKey Training
  Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób podejmiesz pierwszy kontakt - zrób tak, jak lubisz najbardziej!
  Tu jesteśmyGdzie nas znajdziesz?
  https://keytraining.pl/wp-content/uploads/2021/08/warszawa-map.png
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  NIP: 762 145 58 35
  REGON: 145218229
  Nasze social-mediaZaobserwuj nas
  Kliknij na ikonkę poniżej i sprawdź nasze profile w social-media.
  Opinie o nas
  Szkolenia & CoachingKey Training
  Podejmij pierwszy krok w sposób, który lubisz najbardziej!
  ul. Winnicka 5 lok. 7, 02-095 Warszawa
  Social MediaZaobserwuj nas
  Wejdź w poniższe ikonki i sprawdź nasze profile w social-media.