Zbigniew Boczek

Arbiter, Konsultant

8-zbigniew-boczek-300x300

Profil

Niezależny Konsultant, Wykładowca, Rozjemca, Mediator, Arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego V-ce Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR (FIDIC).

Doświadczenie zawodowe

Uczestniczy jako arbiter, rozjemca, mediator, doradca i konsultant w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC i Banku Światowego. Redaktor naczelny Biuletynu Konsultant SIDiR. Ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania. Profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Autor książek i wykładowca procedur realizacji inwestycji na studiach podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Gdańskiej, seminariach, oraz szkoleniach. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji celu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz finansowanych przez Banki komercyjne i Bank Światowy.

Autor 97 publikacji i 19 skryptów z zakresu wyceny nieruchomości, zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny i oceny przedsiębiorstw, zagadnień ekonomiczno – finansowych, zarządzania projektami, zagadnień formalno-prawnych oraz międzynarodowych procedur realizacji inwestycji i procedur FIDIC w budownictwie. Autor komentarzy wykorzystania Warunków Kontraktowych FIDIC w zgodności z przepisami obowiązującego prawa w zamówieniach publicznych.

Autor książek

  • "Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw" wyd. 1995
  • "Opłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwa" wyd. 1996
  • "Wycena nieruchomości w gospodarce rynkowej" wyd. 1998
  • "Wycena nieruchomości" wyd. 2000
  • "Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego" wyd. 2006
  • "Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego" wyd. 2008
  • "Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych, oraz procedury FIDIC" wyd. 2009 – oraz wydanie poprawione i uzupełnione z roku 2010, oraz kolejne wydania z roku 2012, 2013 i 2015