Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

Umiejętność dobrego gospodarowania czasem jest niezwykle przydatna we współczesnym świecie. Szkolenie uczy maksymalizować efektywność przy jednoczesnym świadomym zarządzaniu posiadanymi zasobami. 

Profil uczestnika: Osoby, które chcą poprawić wyniki poprzez efektywne organizowanie  swojej pracy i  sprawne radzenie sobie z tzw. “pożeraczami czasu”.
 

Cele szkolenia

  • Zwiększenie umiejętności efektywnego planowania i wykorzystania czasu
  • Rozwinięcie umiejętności z zakresu technik zarządzania czasem
  • Zdiagnozowanie indywidualnych barier utrudniających efektywną organizację pracy
  • Opracowanie skutecznego planu działań umożliwiającego  terminową realizację zadań

Korzyści dla uczestnika

  • Korzystać z narzędzi wyznaczania priorytetów: zasada Pareto, analiza ABC, model Coveya
  • Skuteczniej eliminować „pożeracze czasu”
  • Efektywniej planować pracę własną oraz zespołu w różnych perspektywach czasowych
  • Efektywniej delegować zadania

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.