Zarządzanie projektami

Profil uczestnika: szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowisku: Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu, osoby zaangażowane w prace projektowe.
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

  • Określania kluczowych etapów projektów
  • Budowania zespołu projektowego
  • Planowania działań w projekcie i przypisywania odpowiedzialności
  • Monitorowania postępu prac w projekcie
  • Definiowania ryzyka w projekcie i zarządzania nim
  • Efektywnej komunikacji w projekcie
  • Ewaluacji projektu i wyciągania wniosków na przyszłość
  • Diagnozowania i unikania najczęstszych przyczyn niepowodzeń projektów

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.