Zarządzanie portfelem klientów

Poruszane zagadnienia

    Dlaczego portfel klientów?, czym jest zarządzanie portfelem?, segmentacja klientów w portfelu, prawo Sherdena, analiza rentowności klientów, planowanie strategiczne – analiza SWOT, czynniki wpływające na wartość portfela – antychurn, aktywna promocja produktu, nowi klienci, przyczyny odejść klientów, jak budować kapitał relacji?, 3 poziomy inwestycji w relacje z klientami.

Korzyści dla uczestnika

    Pozyskanie wiedzy o możliwościach wykorzystania narzędzi porządkujących relacje z klientami oraz wiedzy o tzw. współczynniku rekomendacji NPS, nabycie umiejętności zarządzania portfelem klientów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

 

Profil uczestnika: Handlowiec, konsultant.

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin.

Metody: Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących uczestników tj. burza mózgów, studium przypadku, gry symulacyjne, dyskusja moderowana, praca w grupach.