Work-Life Balance

Treningi ‘work-life balance’ to zyskująca obecnie uznanie zachodnich pracodawców metoda szkoleniowa służąca doraźnej poprawie samopoczucia pracowników w sferze fizycznej i psychicznej.

Wyselekcjonowane tematycznie i wyprofilowane zawodowo warsztaty mają w założeniu przełożyć się na zwiększenie wydajności pracowników, a tym samym niosą ze sobą wymierne korzyści finansowo-ekonomiczne dla firm oraz kreują ich pozytywny wizerunek na rynku pracy.

Wyniki badań przeprowadzonych na amerykańskim rynku pracy dowodzą, że u pracowników deklarujących wysoki poziom równowagi w wymiarze praca–życie zaangażowanie w pracę jest wyższe.

Nasze warsztaty są realizowane przez certyfikowanych psychologów, coachów, dietetyków oraz specjalistów od zdrowego stylu życia a nawet trenerów praktyk jogi i medytacji.

Według najnowszych danych firmy badawczej Extended DISC wynika, że to polscy pracownicy są najbardziej zestresowani w Europie i na świecie.

Do głównych przyczyn stresu należy brak wypracowanej równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym, łączenie kilku ról społecznych oraz społecznych i zawodowych; na przykład przy częstym łączeniu ról menedżera i rodzica przy stale wysokiej presji na osiąganie na obu polach ocen celujących.

Wykorzystanie idei work-life balance w filozofii zarządzania firmą pozwala zmniejszyć wskaźnik rotacji pracowników a tym samym obniża koszty rekrutacji i ilość zwolnień inicjowanych przez pracowników, zmniejsza koszty związane z np. zapewnianiem zastępstw przy zwolnieniu chorobowym pracownika, podnosi lojalność zatrudnionych, stymuluje ich efektywność, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki finansowe firmy.

Ich celem jest zarówno zainicjowanie autonomicznych procesów świadomości oraz wzmocnienie stanu zdrowia i kondycji psychicznej uczestników szkoleń jak i wymierne obniżenie podawanego w ankietach poziomu stresu związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych.