Umiejętności biznesowe i osobiste

Potencjał pracowników jest jednym z  kluczowych czynników wpływających na przewagę konkurencyjną firm. Poza wiedzą merytoryczną, to kompetencje osobiste mają strategiczne znaczenie dla sukcesu organizacji.

Osoby o wysokim poziomie kompetencji miękkich łatwiej nawiązują kontakty, potrafią efektywniej współpracować, radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, umieją lepiej organizować czas pracy, wyznaczać priorytety, określać oczekiwania oraz  przygotować się do ważnego spotkania.

Podczas  naszych szkoleń uczestnicy poznają w praktyczny sposób narzędzia i techniki, które służą rozwojowi umiejętności. Mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, zweryfikowania hipotez, sprawdzenia w bezpiecznych warunkach nowych rozwiązań starych kwestii.

Szkolenia prowadzimy metodami warsztatowymi z uwzględnieniem procesu grupowego. Dyskusje, burze mózgów, studia przypadków, drama to narzędzia, którymi się posługujemy w czasie zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności osobistych.