Techniki wywierania wpływu

Poruszane zagadnienia

    Perswazja a manipulacja, czy potrafisz bronić się przed manipulacją klienta?, Twoje strefy wpływu, jak to działa? prawa perswazji bez tajemnic, proksemika – wpływaj na innych wykorzystując relacje przestrzenne, język perswazji – słowa klucze, technika presupozycji, opowiedz historię czyli…perswazja narracyjna, model trójkąta dramatycznego.

Korzyści dla uczestnika

    Pozyskanie wiedzy o mechanizmach wywierania wpływu w komunikacji oraz wykorzystania języka perswazji w rozmowie z klientem, nabycie umiejętności zastosowania technik perswazji.

Zapoznanie się ze sposobami wpływania na postawę klienta, wymiana doświadczeń pomysłów, najlepszych praktyk.

 

Profil uczestnika: Handlowiec, konsultant.

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin.

Metody: Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących uczestników tj. burza mózgów, studium przypadku, gry symulacyjne, dyskusja moderowana, praca w grupach.