Techniki Sprzedaży – poziom 2

(sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, wielostopniowa, odroczona)

Opis szkolenia: Szkolenie realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje sprzedażowe, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Uczestnicy oprócz poznawania technik oddziaływania na drugą stronę, mają okazję intensywnie trenować poznane narzędzia sprzedażowe zarówno na forum grupy, jak i w mniejszych grupach. W trakcie symulacji sprzedaży oraz po ich odbyciu osoby biorące udział w szkoleniu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przeznaczone jest osób z doświadczeniem w pracy na stanowisku sprzedawcy i key accounts oraz dla osób, które brały udział w szkoleniu na poziomie podstawowym.
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Prezentowane szkolenie koncentruje się na zaawansowanych technikach sprzedaży. Jego uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia marketingowo-sprzedażowe, perswazyjne oraz psychologiczne przydatne w kontaktach z klientami. Równocześnie rozwinięte zostaną kompetencje typowo sprzedażowe związane z radzeniem sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami, sztuką przekonywania i radzenia sobie z oporem klienta. W czasie szkolenia, oprócz bardziej typowych sytuacji sprzedażowych symulowane są sytuacje trudnej sprzedaży i trudnych klientów. Osoby szkolone trenując, będą wykorzystywać dostarczony arsenał narzędzi sprzedażowych w praktyce, dzięki czemu łatwiej im będzie nowo nabyte umiejętności zastosować w pracy z rzeczywistymi klientami.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Dopasowanie sposobu działania do osobowości i sposobu działania klienta
  • Stosowanie zaawansowanych technik wpływu społecznego w kontaktach z klientami
  • Oceny klienta według wprowadzonej na szkoleniu typologii klientów
  • Autodiagnozy własnego stylu funkcjonowania społecznego i wykorzystania jego mocnych stron w kontakcie z klientami
  • Dopasowywania się do klienta na poziomie merytorycznym i psychologicznym
  • Stosowania argumentacji dopasowanej do etapu rozmowy oraz specyfiki klienta
  • Zaawansowane techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami klienta na każdym z etapów sprzedaży
  • Zaawansowane techniki radzenia sobie z niepożądanymi reakcjami klienta

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.