Techniki Sprzedaży – poziom 1

(sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, wielostopniowa, odroczona)

Opis szkolenia: Szkolenie realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje sprzedażowe, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Uczestnicy oprócz poznawania technik oddziaływania na drugą stronę, mają okazję intensywnie trenować poznane narzędzia sprzedażowe zarówno na forum grupy, jak i w mniejszych grupach. W trakcie symulacji sprzedaży oraz po ich odbyciu osoby biorące udział w szkoleniu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach: sprzedawca, key accounts.
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Prezentowane szkolenie koncentruje się na podstawowych technikach sprzedaży. Jego uczestnicy zostaną wyposażeni efektywne narzędzia potrzebne na każdym z etapów sprzedaży: otwarciu, badaniu potrzeb, prezentacji, radzeniu sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami, finalizacji. Osoby szkolone trenując, będą wykorzystywać dostarczony arsenał narzędzi sprzedażowych w praktyce, dzięki czemu łatwiej im będzie nowo nabyte umiejętności zastosować w pracy z rzeczywistymi klientami.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Poznanie struktury rozmowy sprzedażowej
  • Techniki sprzedaży podnoszące efektywność na każdym z etapów sprzedaży
  • Budowanie osobistej relacji z klientem jako czynnik zwiększający możliwości sprzedażowe
  • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i oporem klienta
  • Skuteczne finalizowanie sprzedaży za pomocą wybranych technik dopasowanych do sytuacji i klienta

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.