Sztuka tworzenia i prowadzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych

Opis szkolenia: Szkolenie prowadzimy metodami aktywnymi, z wykorzystaniem symulacji, wystąpień i dodatkowo uzupełniane jest mini-wykładami.

Profil uczestnika: Szkolenie jest przeznaczone, dla wszystkich tych osób, które w swojej pracy prowadzą prezentacje i wystąpienia publiczne.
 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu przygotowania i przeprowadzania prezentacji.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika: Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • Poznanie metod planowania prezentacji
  • Poznanie zasad przygotowania prezentacji w PowerPoincie
  • Praktyczne przećwiczenie metod budowania zainteresowania prezentacją u słuchaczy
  • Nauka ruchu scenicznego i prowadzenia prezentacji 
  • Uzyskanie indywidualnych wskazówek na temat sposobu prowadzenia prezentacji

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.