Psychologia sprzedaży

Poruszane zagadnienia

    Co czyni mnie profesjonalistą?, personal branding – znaczenie budowania marki osobistej w sprzedaży, mój styl komunikacji z klientem – test, rola inteligencji emocjonalnej w kontaktach z klientami, budowanie relacji w sprzedaży doradczej, kontakt z klientem – e-mail, telefon, kontakt bezpośredni, typologia klientów – strategie budowania relacji, efekt halo – rola autoprezentacji, kontraktowanie etapów rozmowy – model 3 kroki, analiza potrzeb klienta – metoda FOKA, techniki pracy z obiekcjami, proces podejmowania decyzji , proces zarządzania doświadczeniem klienta (Customer Experience Menagement).

Korzyści dla uczestnika

    Poznanie kompetencji sprzedażowych wpływających na realizację celów, rozwój umiejętności w obszarze komunikowania oraz budowania relacji z klientami, umiejętność doboru strategii sprzedażowej do typów osobowości, poznanie psychologicznych mechanizmów warunkujących podejmowanie decyzji przez klienta.

 

Profil uczestnika: Handlowiec, konsultant.

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin.

Metody: Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących uczestników tj. burza mózgów, studium przypadku, gry symulacyjne, dyskusja moderowana, praca w grupach.