PRZYWÓDZTWO

Najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, dlatego szczególną wagę w naszych programach rozwojowych przykładamy do szkoleń z zakresu zarządzania. Efektywne, ukierunkowane na pracownika zarządzanie jest pierwszym krokiem do budowania świadomego i dobrego przywództwa.

Akademia Przywództwa to kompleksowy program rozwojowy dla kadry menedżerskiej.

Został zaprojektowany tak, by dostarczyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania,
motywowania
i wspierania rozwoju pracowników przez menedżerów.

Metoda pracy

Nasi trenerzy pracują wykorzystując w 80% metody warsztatowe. Podczas szkolenia wykorzystujemy różnorodne metody pracy tj.: dyskusja grupowa, praca w grupach, zadania i ćwiczenia do indywidualnego wykonania, praca na case’ach, scenki, filmy i demonstracje. Każda aktywność uczestników jest omawiana pod kątem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania w pracy.

cele-programu-rozwojowego

 • Integracja zespołu menedżerskiego i wzmocnienie dobrej jakości współpracy
 • Budowanie postawy świadomego i kompetentnego lidera.
 • Uwspólnianie wiedzy z zakresu wykorzystywanych narzędzi menedżerskich.
 • Zbudowanie jednolitego rozumienia roli menedżera w firmie.
 • Zwiększenie wiedzy na temat narzędzi i technik zarządzania zespołem.
 • Rozwinięcie umiejętności przywódczych.

kluczowe-elementy-programu

 • Poznanie i przeniesienie na praktyczny grunt stylów kierowania zarówno w odniesieniu do poszczególnych pracowników, jak i całego zespołu.
 • Rozwijanie umiejętności definiowania i komunikacji celów.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań.
 • Zwiększanie umiejętności monitorowania efektywności podwładnych poprzez udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Teorie i ćwiczenia z zakresu motywowania podwładnych, wypracowanie różnych metod motywowania pracowników organizacji w obecnej sytuacji i warunkach biznesowych.
 • Sesje dzielenia się „best practice” oraz rozwiązywanie sytuacji trudnych dla uczestników na bazie realnych „studiów przypadków”.

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.