Prowadzenie motywacyjnych rozmów coachingowych

Coaching to jedna z bardziej skutecznych metod rozwojowych. Coachingowy styl zarządzania zaś to bardzo skuteczna metoda pracy z podwładnymi. Szkolenie w przystępny sposób uczy prostych narzędzi coachingowych i przygotowuje do ich zastosowania podczas codziennej pracy zarządczej z zespołem i poszczególnymi pracownikami.

CELE PROGRAMU

  • Zdefiniowanie czym jest coaching
  • Wypracowanie zasad wykorzystania coachingu w pracy z pracownikami
  • Zbudowanie wspólnej płaszczyzny rozumienia procesu coachingu
  • Stworzenie wspólnych standardów prowadzenia procesu coachingowego
  • Poznanie oraz przetrenowanie procesu prowadzenia sesji coachingowych
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

  • Zdobycie dodatkowych umiejętności do wykorzystania w pracy menedżerskiej
  • Zrozumienie różnicy między coachingiem a innymi metodami zarządzania i rozwoju pracowników
  • Świadome pogłębienie technik i narzędzi wykorzystywanych do pracy z podległym zespołem