Poligon negocjacyjny – negocjacje poziom 3

Opis szkolenia: Negocjacyjna sesja treningowa, czyli proponowany poligon negocjacyjny nie koncentruje się w największym stopniu na zdobywaniu nowych umiejętności. Jest to czas na szlifowanie wcześniej nabytych kompetencji, a jednocześnie dodawanie podczas negocjacji dodatkowych technik i umiejętności. Szkolenie ma, więc charakter utrwalania kafeterii narzędzi negocjacyjnych przy jednoczesnym dodawaniu nowych narzędzi negocjacyjnych. Ta forma szkolenia różni się od klasycznych szkoleń skalą trudności. Jak sama nazwa wskazuje uczestnicy będą poddawani bardzo różnym próbom – sytuacjom negocjacyjnym, w których tylko znajomość treści i umiejętności z poprzednich szkoleń pozwolą na zakończenie próby sukcesem.

Negocjacyjna sesja treningowa nie ma w pełni wystandaryzowanego programu. Opiera się na dużej liczbie symulacji negocjacyjnych o różnym stopniu trudności, o różnej specyfice merytorycznej. Szkolenie jest specyficzne – konspekt warsztatu w dużej mierze zależy od pracy grupy. Trenerzy podczas całości zajęć pracują na procesie odpowiednio dobierając symulacje do sytuacji szkoleniowej oraz wymagań i aktualnych potrzeb uczestników. Jednocześnie uczą także uczestników dodatkowych technik i metod negocjowania w trakcie realizowania sesji symulacyjnych.

Profil uczestnika: Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach: młodszy negocjator, negocjator, starszy negocjator, młodszy kupiec, kupiec, starszy kupiec, dla osób negocjujących zakup produktów, materiałów i usług, których umiejętności są powyżej poziomu podstawowego lub, dla osób które uczestniczyły w naszym szkoleniu z zakresu negocjacji zakupowych/z podwykonawcami na poziomie podstawowym..
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników treningu w umiejętności elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do prowadzenia negocjacji zakupowych, trenowanie technik nastawionych na osiąganie optymalnych warunków zakupu, aby stały się one codziennym narzędziem pracy Państwa kadry.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Umiejętność elastycznego posługiwanie się zróżnicowanymi technikami negocjacyjnymi – ich utrwalenie prze powtórzenia i trening
  • Umiejętność grania narzędziami lingwistycznymi w kontakcie z drugą stroną
  • Umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i drugiej strony
  • Umiejętność dopasowania się do drugie strony oraz jej stylu negocjowania w celu uzyskania optymalnych warunków porozumienia
  • Umiejętność skutecznego reagowania na popularne zagrywki negocjatorów
  • Elastyczne stosowanie wszystkich narzędzi negocjacyjnych

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: W przypadku negocjacji zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych ważne jest przełożenie szkolenia na konkretne rezultaty uzyskiwane w rzeczywistości zawodowej podczas rozmów z drugą stroną. Dlatego też proponujemy opracowanie przed szkoleniem lub po nim wskaźników pozwalających mierzyć zmiany w zakresie uzyskiwanych wyników podczas negocjacji. Jak pokazuje nasze doświadczenie z prowadzenia zarówno grup zajmujących się negocjacjami zakupowymi jak i sprzedażowymi uzyskiwane wyniki mogą zostać poprawione od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. I takimi wynikami w różnych branżach możemy się pochwalić.