Negocjacje zakupowe i z podwykonawcami – poziom 2

Opis szkolenia: Szkolenie, jak zwykle w naszym przypadku, realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje negocjacyjne, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Będą one także obejmować sytuacje szczególnie trudne z punktu widzenia negocjacyjnego. Uczestnicy oprócz poznawania technik, mają okazję intensywnie negocjować w zmiennych układach: jeden-jeden, zespół-zespół, negocjacje wielostopniowe itp. W trakcie negocjacji oraz po ich odbyciu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przezanaczone jest osób na stanowiskach: młodszy negocjator, negocjator, starszy negocjator, młodszy kupiec, kupiec, starszy kupiec, osoby negocjujące jakiekolwiek zakupy produktów, materiałów i usług, których umiejętności są powyżej poziomu podstawowego lub, dla osób które uczestniczyły w naszym szkoleniu z zakresu negocjacji zakupowych/z podwykonawcami na poziomie podstawowym.
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników treningu w umiejętności elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do prowadzenia negocjacji zakupowych, trenowanie technik nastawionych na osiąganie optymalnych warunków zakupu, aby stały się one codziennym narzędziem pracy Państwa kadry.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Dopasowanie do partnera negocjacji na poziomie psychologicznym (osobowość i sposób działania z niej wynikający) zorientowane na uzyskanie optymalnego wyniku procesu zakupu
  • Dopasowanie do partnera na poziomie negocjacyjnym (dopasowanie do stylu negocjowania danej osoby) zorientowane na uzyskanie optymalnego wyniku procesu zakupu
  • Trudne sytuacje podczas negocjacji i sposoby radzenia sobie z nimi (gra emocjami, monopoliści i quasi monopoliści)
  • Techniki skutecznego zaawansowanego wywierania wpływu w sytuacji negocjowania z podwykonawcami i negocjacji zakupowych stosowane w praktyce oraz obrona przed zaawansowanymi socjotechnikami oraz psychotechnikami
  • Radzenie sobie z oporem i impasem oraz skuteczne finalizowanie trudnych rozmów
  • Poznanie narzędzi psychologicznych w zakresie wywierania wpływu

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: W przypadku negocjacji zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych ważne jest przełożenie szkolenia na konkretne rezultaty uzyskiwane w rzeczywistości zawodowej podczas rozmów z drugą stroną. Dlatego też proponujemy opracowanie przed szkoleniem lub po nim wskaźników pozwalających mierzyć zmiany w zakresie uzyskiwanych wyników podczas negocjacji. Jak pokazuje nasze doświadczenie z prowadzenia zarówno grup zajmujących się negocjacjami zakupowymi jak i sprzedażowymi uzyskiwane wyniki mogą zostać poprawione od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. I takimi wynikami w różnych branżach możemy się pochwalić.