Negocjacje zakupowe i z podwykonawcami – poziom 1

Opis szkolenia: Szkolenie, jak zwykle w naszym przypadku, realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje negocjacyjne, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Będą one także obejmować sytuacje szczególnie trudne z punktu widzenia negocjacyjnego. Uczestnicy oprócz poznawania technik, mają okazję intensywnie negocjować w zmiennych układach: jeden-jeden, zespół-zespół, negocjacje wielostopniowe itp. W trakcie negocjacji oraz po ich odbyciu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przezanczone jest osób na stanowiskach: młodszy negocjator, negocjator, młodszy kupiec, kupiec, osób negocjujących zakup jakiekolwiek produktów, materiałów i usług.
 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników treningu w umiejętności elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do prowadzenia negocjacji sprzedażowych, trenowanie technik nastawionych na osiąganie optymalnych warunków zakupu, aby stały się one codziennym narzędziem pracy Państwa kadry

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do prowadzenia negocjacji zakupowych i z podwykonawcami
  • Skutecznej strategii prowadzenia negocjacji zakupowych/z podwykonawcami
  • Wytrenowanie technik nastawionych na osiąganie optymalnych warunków z partnerami rozmów
  • Poznawanie technik w zmiennych układach: jeden-jeden, zespół-zespół
  • Poznanie technik negocjacji wielostopniowych
  • Stosowanie technik nastawionych na błyskawiczne ustępstwa z drugiej strony – zwiększanie skuteczności negocjacyjnej

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: W przypadku negocjacji zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych ważne jest przełożenie szkolenia na konkretne rezultaty uzyskiwane w rzeczywistości zawodowej podczas rozmów z drugą stroną. Dlatego też proponujemy opracowanie przed szkoleniem lub po nim wskaźników pozwalających mierzyć zmiany w zakresie uzyskiwanych wyników podczas negocjacji. Jak pokazuje nasze doświadczenie z prowadzenia zarówno grup zajmujących się negocjacjami zakupowymi jak i sprzedażowymi uzyskiwane wyniki mogą zostać poprawione od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. I takimi wynikami w różnych branżach możemy się pochwalić.