Negocjacje sprzedażowe – Poziom 2

Opis szkolenia: Szkolenie, jak zwykle w naszym przypadku, realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje negocjacyjne, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Będą one także obejmować sytuacje szczególnie trudne z punktu widzenia negocjacyjnego. Uczestnicy oprócz poznawania technik, mają okazję intensywnie negocjować w zmiennych układach: jeden-jeden, zespół-zespół, negocjacje wielostopniowe itp. W trakcie negocjacji oraz po ich odbyciu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przeznaczone jest osób na stanowiskach: sprzedawca, key accounts oraz negocjator w obszarze sprzedaży, których umiejętności są powyżej poziomu podstawowego lub, dla osób którzy uczestniczyli w naszym szkoleniu z zakresu negocjacji na poziomie podstawowym.

 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

    Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników treningu w zaawansowane umiejętności negocjowania z różnymi partnerami za pomocą narzędzi psychologicznych w zakresie wywierania wpływu oraz psychotechnik oraz socjotechnik.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Dopasowanie do partnera negocjacji na poziomie psychologicznym (osobowość i sposób działania z niej wynikający)
  • Dopasowanie do partnera na poziomie negocjacyjnym (dopasowanie do stylu negocjowania danej osoby)
  • Techniki skutecznego zaawansowanego wywierania wpływu w kontaktach sprzedażowych
  • Stosowanie w praktyce oraz obrona przed zaawansowanymi socjotechnikami oraz psychotechnikami

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: W przypadku negocjacji zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych ważne jest przełożenie szkolenia na konkretne rezultaty uzyskiwane w rzeczywistości zawodowej podczas rozmów z drugą stroną. Dlatego też proponujemy opracowanie przed szkoleniem lub po nim wskaźników pozwalających mierzyć zmiany w zakresie uzyskiwanych wyników podczas negocjacji. Jak pokazuje nasze doświadczenie z prowadzenia zarówno grup zajmujących się negocjacjami zakupowymi jak i sprzedażowymi uzyskiwane wyniki mogą zostać poprawione od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. I takimi wynikami w różnych branżach możemy się pochwalić.