Negocjacje sprzedażowe – Poziom 1

Opis szkolenia: Szkolenie realizowane jest w oparciu o rzeczywiste sytuacje negocjacyjne, z którymi kadra Państwa firmy spotyka się na co dzień. Zostaną one przygotowane w oparciu o pogłębioną analizę przedszkoleniową i będą operowały o Państwa firmowe przykłady. Uczestnicy oprócz poznawania technik oddziaływania na drugą stronę, mają okazję intensywnie negocjować w zmiennych układach: jeden-jeden, zespół-zespół, negocjacje wielostopniowe itp. W trakcie negocjacji oraz po ich odbyciu mają okazję na otrzymanie od trenerów prowadzący szeregu uwag i wskazówek.

Profil uczestnika: Szkolenie przeznaczone jest dla osób na stanowiskach: sprzedawca, key accounts oraz osóy negocjujących w obszarze sprzedaży.

 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników treningu w umiejętności:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników treningu w umiejętności elastycznego stosowania narzędzi niezbędnych do prowadzenia negocjacji sprzedażowych, trenowanie technik nastawionych na osiąganie optymalnych warunków sprzedaży, aby stały się one codziennym narzędziem pracy Państwa kadry.

Korzyści dla uczestnika

Każdy z uczestników podczas szkolenia nabywa szereg niezbędnych umiejętności negocjacyjnych:

  • Efektywne przygotowanie do negocjacji
  • Zaplanowanie i kontrola przebiegu negocjacji
  • Zaplanowanie i realizacja swojej strategii negocjacyjnej
  • Stosowanie i rozpoznawanie trików negocjacyjnych
  • Radzenie sobie z grami stosowanymi przez drugą stronę
  • Celowe i świadome stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych
  • Skuteczne finalizowanie negocjacji

 

Liczba uczestników: 8-12 osób.

Miejsce: cała Polska.

Ważne uwagi dodatkowe: W przypadku negocjacji zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych ważne jest przełożenie szkolenia na konkretne rezultaty uzyskiwane w rzeczywistości zawodowej podczas rozmów z drugą stroną. Dlatego też proponujemy opracowanie przed szkoleniem lub po nim wskaźników pozwalających mierzyć zmiany w zakresie uzyskiwanych wyników podczas negocjacji. Jak pokazuje nasze doświadczenie z prowadzenia zarówno grup zajmujących się negocjacjami zakupowymi jak i sprzedażowymi uzyskiwane wyniki mogą zostać poprawione od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. I takimi wynikami w różnych branżach możemy się pochwalić.