Moduł VI: Prowadzenie rozmów coachingowych

Opis szkolenia

Coaching to jedna z bardziej skutecznych metod rozwojowych. Coachingowy styl zarządzania zaś to bardzo skuteczna metoda pracy z podwładnymi.

Szkolenie w przystępny sposób uczy prostych narzędzi coachingowych i przygotowuje do ich zastosowania podczas codziennej pracy zarządczej z zespołem i poszczególnymi pracownikami.

Cele szkolenia

  • zdefiniowanie czym jest coaching 
  • wypracowanie zasad wykorzystania coachingu w pracy z pracownikami
  • zbudowanie wspólnej płaszczyzny rozumienia procesu coachingu
  • stworzenie wspólnych standardów prowadzenia procesu coachingowego
  • poznanie oraz przetrenowanie procesu prowadzenia sesji coachingowych
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Korzyści dla uczestnika

  • zdobycie dodatkowych umiejętności do wykorzystania w pracy menedżerskiej
  • zrozumienie różnicy między coachingiem a innymi metodami zarządzania i rozwoju pracowników
  • świadome pogłębienie technik i narzędzi wykorzystywanych do pracy z podległym zespołem

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.