Moduł IV: Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Profil uczestnika

Szkolenie pozwala znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania w kontekście konfliktów w zespole: jaką rolę pełni konflikt? Czy jest on złem czy siłą napędową do rozwoju? Czy można wykorzystać go na korzyść zespołu? Podczas szkolenia menedżerowie zdobywają też praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów i konstruktywnego prowadzenia dialogu wewnątrz organizacji.

Cele szkolenia

  • poznanie źródeł konfliktu
  • przetrenowanie metod rozwiązywania konfliktu w zespole
  • zrozumienie mechanizmów rządzących konfliktem
  • pogłębienie rozumienia roli menedżera w rozwiązywaniu konfliktów

Korzyści dla uczestnika

  • zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania konfliktem
  • znalezienie odpowiedzi na pytanie: kiedy konflikt może być pomocny a kiedy jest czynnikiem destruktywnym?
  • praktyka prowadzenia rozmów w sytuacjach spornych
  • wypracowanie własnego sposobu działania w sytuacji konfliktu w zespole 

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.