Moduł III: Skuteczny menedżer w praktyce

Profil uczestnika

Pracownicy różnych szczebli  zarządzania kierujący zespołami pracowników lub
w przyszłości będą zarządzali zespołem.

Szkolenie stanowi znakomitą podstawę wiedzy i umiejętności menedżerskich.
Na tym etapie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o efektywnej komunikacji menedżerskiej, a także uczą się diagnozować dojrzałość pracowników i indywidualnie dostosować styl zarządzania do każdego swojego pracownika.

Cele szkolenia

  • zdobycie wiedzy o metodach motywacji pracowników
  • poznanie praktycznych narzędzi motywowania
  • pogłębienie wiedzy o roli menedżera w rozwoju pracownika

Korzyści dla uczestnika

  • zwypracowanie własnych metod motywowania pracowników
  • wymiana doświadczeń w obszarze motywowania zespołów z innymi menedżerami
  • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmiany

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.