Moduł I: Ja jako menedżer

Profil uczestnika

Pracownicy różnych szczebli  zarządzania kierujący zespołami pracowników lub w przyszłości będą zarządzali zespołem.

Szkolenie  stanowi znakomitą podstawę wiedzy i umiejętności menedżerskich. Na tym etapie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę  o efektywnej komunikacji menedżerskiej, a także uczą się diagnozować dojrzałość pracowników i indywidualnie dostosować styl zarządzania do każdego swojego pracownika. 

Cele szkolenia

  • zdefiniowanie co oznacza rola menedżera w praktyce
  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu stylów kierowania
  • zdobycie wiedzy o wykorzystaniu celów w zarządzaniu
  • pogłębienie wiedzy o komunikacji w pracy menedżerskiej

Korzyści dla uczestnika

  • uporządkowanie fundamentalnej wiedzy z zakresu zarządzania
  • pogłębienie wiedzy w obszarze efektywnej komunikacji menedżerskiej
  • przetrenowanie udzielania informacji zwrotnej
  • stworzenie mapy zespołu i stylów zarządzania  każdym z pracowników

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.