Grzegorz Filipowicz

TRENER, COACH, WYKŁADOWCA, EKSPERT ZZL

Profil

Business Partner w Key Training. Współzałożyciel i członek zarządu Klastra HR Development. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Wyższa Szkoła Bankowa, SGH).

Specjalizacja

Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) oraz „HR Business Partner - teoria i praktyka” (WK 2016) jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Wykształcenie

Magister Psychologii
Studia doktoranckie

Doświadczenie zawodowe

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo - konsultingowej.

 • Ponad 10.000 godzin przeprowadzonych szkoleń
 • Ponad 300 wdrożenie systemów kompetencji
 • Ponad 50 badań organizacyjnych
 • Realizacja i nadzór nad realizację ponad 150 sesji Development Center.

Styl pracy

Działa z dbałością o ścisłą współpracę (styl partycypacyjny) oraz zachowanie zasad metodologii realizacji wszelkich projektów. Z chęcią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Współpraca

 • ForFuture
 • Key Training
 • Asseco
 • Data Systems
 • Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Human Performance Improvement (American Society for Training & Development)
 • Analyzing Human Performance (American Society for Training & Development)
 • NLP Practitioner

Publikacje

 • Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi (PWE 2004),
 • Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników (Wolters Kluwer; 2008),
 • Uniwersalny Model Kompetencyjny – podręcznik użytkownika (Competency Institute / PARP; 2010),
 • Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista (Wolters Kluwer; 2014),
 • HR Business Partner - teoria i praktyka (Wolters Kluwer; 2016),
 • HR Business Partner – praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji (INFOR; 2017).