Efektywna komunikacja w zespole i rozwiązywanie konfliktów

Opis szkolenia: Jest to praktyczne szkolenie, w czasie którego uczestnicy ćwiczą pokonywanie barier komunikacyjnych, posługiwanie się narzędziami efektywnej komunikacji oraz sposoby rozwiązywania konfliktów. Ćwiczenia i case study są oparte na rzeczywistych przykładach z życia zawodowego uczestników. Każdy z uczestników ma również możliwość określenia stylu społecznego, jaki reprezentuje oraz preferowanych stylów reagowania w sytuacjach trudnych. Taka autoanaliza pozwala wypracować najbardziej skuteczne indywidualne sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych.

Profil uczestnika: Osoby pracujące w zespołach oraz te, których charakter pracy wymaga częstych kontaktów z klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.
 

Cele szkolenia

  • Zwiększenie umiejętności efektywnego porozumiewania się oraz omijania barier komunikacyjnych
  • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
  • Poznanie technik radzenia sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika: Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • Stosować w praktyce narzędzia efektywnej komunikacji, takie jak: informacja zwrotna, aktywne słuchanie, komunikat „Ja”
  • Bardziej konstruktywnie rozwiązywać konflikty
  • Skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych w relacjach z klientami oraz ze współpracownikami
  • Dostosować sposób rozmowy do oczekiwań drugiej strony

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.