COACHING

PROFIL UCZESTNIKA

Prezes, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Personalny, Sprzedaży, Logistyki, Jakości, Rozwoju Biznesu, Produkcji, Marketingu, Informatyki. Kierownicy średniego szczebla, handlowcy, uczestnicy  Programów Rozwoju Talentów, Eksperci, Główni Specjaliści.

PRZYKŁADOWE OBSZARY PRACY COACHINGOWEJ

  • wsparcie w przypadku:  objęcia  strategicznej pozycji w organizacji,  zmiany zakresu odpowiedzialności, stanowiska lub zespołu podwładnych,
  • wspomaganie procesu budowania autorytetu przywódcy i konstruktywnego wywierania wpływu,
  • wspomaganie w pokonywaniu oporów i wewnętrznych ograniczeń w obliczu wyzwań zawodowych,
  • wsparcie w delegowaniu i egzekwowania realizacji powierzonych pracownikom zadań,
  • wsparcie w sytuacji posiadania przez uczestnika niższego poziomu kompetencji w stosunku do oczekiwań organizacji,
  • wspomaganie zmiany stylu funkcjonowania, komunikacji i zmiany postaw,
  • wsparcie w trakcie procesu rozwijania kompetencji zarządczych, sprzedażowych i innych.