Asertywność w relacjach z pracownikami i współpracownikami

Asertywność to nie tylko modny temat, to także skuteczne narzędzie poprawiające jakość komunikacji. Znajomość technik asertywnych pozwala łatwiej osiągać zamierzone cele przy jednoczesnym zadbaniu o relacje. To szkolenie pozwala zdobyć praktyczne umiejętności komunikowania się w sposób asertywny.

Profil uczestnika: Osoby zarządzające zespołami: menedżerowie, team leaderzy, project managerowie, które na co dzień chcą zwiększać swoją efektywność w komunikacji ze zespołami.

Cele szkolenia

  • Zwiększenie umiejętności efektywnego planowania i wykorzystania czasu
  • Rozwinięcie umiejętności z zakresu technik zarządzania czasem
  • Zdiagnozowanie indywidualnych barier utrudniających efektywną organizację pracy
  • Opracowanie skutecznego planu działań umożliwiającego  terminową realizację zadań

Korzyści dla uczestnika

  • zwiększenie swojej skuteczności w uzyskiwaniu oczekiwanych rezultatów
  • poprawienie jednoznaczności komunikacji
  • wzrost świadomości wpływu jakości komunikatów na budowanie relacji z innymi

 

Liczba uczestników: 12 osób.

Miejsce: cała Polska.