Akademia negocjacji

Negocjujemy prawie każdego dnia, z różnymi osobami, w różnych kontekstach, różne kwestie. Niektórzy intuicyjnie, bez przygotowania negocjują bardzo dobrze lub dobrze. Niemniej takich osób jest stosunkowo niewiele. My traktujemy negocjacje jako zestaw konkretnych umiejętności i technik, które opanowane budują warsztat dobrego lub bardzo dobrego negocjatora. Nasi trenerzy, doświadczeni negocjatorzy stwarzają na szkoleniu kontekst, w którym można się nauczyć niezwykle efektywnie prowadzenia negocjacji niezależnie od tego, czy są to negocjacje zakupowe, sprzedażowe, z podwykonawcami, z inwestorami, czy złożone negocjacje biznesowe. Uczestnicy otrzymują zestaw konkretnych umiejętności, technik, strategii, które następnie mają okazję trenować podczas negocjacji w parach, zespołach, w podgrupach, na forum.

Nasi trenerzy wspomagają uczestników, korygują, udzielają rad, prezentują prawidłowe wykonanie technik, posługują się przykładami ze swoich negocjacji oraz budują tak symulacje negocjacyjne, że w 100% są one oparte o rzeczywiste sytuacje zawodowe uczestników. Taki rodzaj szkolenia działa. Jest skuteczny. Przynosi konkretne pozytywne efekty. Możesz po prostu sprawdzić nasze kompetencje w tym obszarze.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu negocjacji.